Department of Mechanical Design

رئيس قسم التصميم الميكانيكى

الاسم: أ.د عمرو أحمد عبدالهادى عبدالفتاح

الوظيفة: رئيس قسم التصميم الميكانيكي

مجال التخصص للقسم :

التصميم الميكانيكي – علم المواد – المنظومات الميكانيكية

المعامل الخاصة بالقسم :

معمل مقاومة المواد
معمل الإهتزازات
معمل تحليل الإجهادات

للتواصل مع القسم

Design_dept@m-eng.helwan.edu.eg
EN