Department of Mechanical Design

مجال التخصص للقسم :

التصميم الميكانيكي – علم المواد – المنظومات الميكانيكية

المعامل الخاصة بالقسم :

معمل مقاومة المواد
معمل الإهتزازات
معمل تحليل الإجهادات

للتواصل مع القسم

Design_dept@m-eng.helwan.edu.eg
EN